Strategi för rymdturism tas fram

Strategi för rymdturism tas fram

Rymdindustrin växer globalt och världen över samverkar regeringar, företag och akademi om verksamheter som bidrar till ett innovativt teknik- och kunskapssamhälle. Sveriges tillgångar är en väl utvecklad rymdindustri, flygplatser med ett fritt luftrum över glest befolkade ytor, en fungerade rymdlag och en professionell besöksnäring. Konkurrensen hårdnar nu i Europa där fler länder satsar och Storbritanniens regering vill bli ledande.

Nya rymdflygplan skapar kommersiella möjligheter för turism samt för forskning, teknik- och materialutveckling i tyngdlöshet. Återanvändningsbara farkoster medför sänkta kostnader som dessutom kan lyfta från en vanlig flygplats.

– Rymdturism är en högteknologisk bransch som främjar innovation, tillväxt och hållbara lösningar. Sverige kan bli Europas portal för rymdresor, rymdturism och forskning baserad på rymdflyg. Men nu krävs en politisk och nationell prioritering, annars riskerar vi att missa en möjlig miljardindustri, säger Karin Nilsdotter, vd för Spaceport Sweden i ett pressmeddelande.

Därför samlas nu aktörer från rymd- och flygindustrin, besöksnäringen, universitet, högskolor, forskningsinstitut, science parks, inkubatorer och offentlig verksamhet för att utarbeta en strategi för rymdturism.

Strategin ska skapa ett nationellt engagemang, policy och ekosystem för rymdturism, skapa hållbara och unika reseanledningar och ikoner för svensk besöksnäring, bidra till och kartlägga bredare samhällseffekter från rymdturism till andra branscher samt stärka Sverigebilden och bidra till ökad export, sysselsättning och tillväxt.

– Rymdens användbarhet är idag odiskutabel. Precis som en gång för flyget, kommer färder i rymden att bli en mer naturlig del av människans liv, både för nöje och nytta. Självklart skall ett högteknologiskt land som Sverige vara en spelare på den nya arena som bemannade rymdfärder utgör, säger den svenske astronauten Christer Fuglesang, direktör för KTH Space Center.

Projektet är en del av Vinnovas strategiska agendor i syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft och ökad export i en snabbföränderlig värld. Medverkande är; Space Travel Alliance, KTH, Spaceport Sweden, SSC, Kiruna Kommun, Space Kiruna, Swedavia Kiruna Airport, LTU, Design Lapland, Swedish Lapland Visitors Board, Need to Know, Visita, Si, Munktell Science Park, SISP, VisitSweden, QinetiQ, Bruksflyg, Visit Linköping, Naturvårdsverket, IRF, ABI, KTH Space Center, Rymdforum och IVA.

– Utveckling av en nationell strategi för rymdturism är mycket angeläget, då den utifrån befintliga svenska styrkeområden lägger grunden för en helt ny näringsverksamhet. Implementering av rymdturism-strategin kan skapa stora positiva effekter, inte minst i innovation i andra branscher, liksom tidigare rymdindustri inneburit enorm utveckling i allt från fordon till kläder, säger Magnus Lundin, vd för SISP, Swedish Incubators & Science Parks, vars medlemmar driver innovationsmiljöer över hela landet.

Lanseringen av satsningen sker i samband med konferensen Rymdforum 9-10 mars i Göteborg. Processarbetet och analysen kommer att ledas av Kairos Future och innehåller både personliga möten och ett system för öppen innovation. Fler aktörer välkomnas att komma med input och engagera sig i arbetet som fortgår fram till sommaren 2015. 

Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/spaceport/pressreleases/nationell-strategi-foer-rymdturism-sverige-kan-bli-ledande-1128062

 

Du är kanske också intresserad av:

Svergie kan bli ledande inom rymdturismen... Idag fredag väcker Eva Flyborg, riksdagsledamot (FP) från Göteborg en motion i riksdagen med uppmaning att satsa på Sverige som rymdturismland. Flyborg efterlyser en nationell strategi för hur rymdturism kan gynnas och hur ...

Rymdturismen som verktyg för att marknadsföra Rymdstad Kiruna... Ett 50-tal företrädare för företag, myndigheter och organisationer i Kiruna diskuterade under två dagar hur man ska marknadsföra staden så att staden kan leva upp till namnet "Rymdstad Kiruna". Även Rymdturism.se var där och bidrog med sina tankar oc...

Mycket prat om rymden på årets TEDxKiruna... För andra gången gick idéspridningskonferensen TEDxKiruna av stapeln med flera intressanta föredrag med koppling till Kiruna och Lappland. Även rymdturism var naturligtvis ett ämne för dagen. Med Spaceport Sweden som arrangör kan man alltid förv...


 
TAGGADE MED:
Spaceport Swedenrymdindustristrategi

Liknande artiklar:

 

 

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev

 

 

 

 

"The Earth was absolutely round... I never knew what the word round meant until I saw Earth from space."

Alexei Leonov

 

Om Rymdturism.se

Rymdturism.se är ett informationsföretag inom den kommersiella rymdfarten, och en del av SpaceEra.

Medlem i Space Tourism Society.

Läs mer

Kontaktinformation

  • Sibbarpsvägen 6A
    216 11 Limhamn
  • info@rymdturism.se