Nya publikationer om rymdturism

Det skrivs mängder av böcker, skrifter och andra publikationer inom rymdturismområdet. Dessa presenteras här.

 

Examensarbete om rymdturismen som en del av upplevelseindustrinTuristnäringen satsar allt mer på upplevelser av olika slag, och en som förväntas växa starkt inom det närmaste decenniet är rymdturismen. Linnett Andersen, student vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå Tekniska Universitet, har i sin examensuppsats tagit upp rymdturismen inom upplevelseindustrins marknad.

Liknande artiklar:

Resekonsultstudenter skriver examensarbete om rymdturism Ytterligare ett examensarbete av några svenska studenter inom ämnet rymdturism har sett dagens ljus. I detta arbete berättas det om rymdturismen med särskild inriktning på Sverige och rymdaktören Virgin Galactic. Författarna bygger arbetet på en jämförelse mellan flygets och rymdfartens utveckling, hur de tror att rymdturismen kommer att utvecklas i framtiden, en SWOT-analys samt intervjuer med de tre återförsäljare av Virgin Galactics resor som idag finns i Sverige.

Liknande artiklar:

Rymdturismen letar sig in i den akademiska världenRymdturism tycks vara ett ämne som allt fler personer blir intresserade och fascinerade av. Nu har det även letat sig in i den akademiska världen då detta ämne allt oftare dyker upp bland studenters examensarbeten inom en rad olika ämnen såsom turism, ekonomi och miljö. De senaste i raden är två uppsatser inom rese- och turistbranschen.

Liknande artiklar:

LAUNCH Magazine går i gravenI ett uttalande på LAUNCH Magazine webbplats meddelar ägarna Mark Mayfield och Deb Martin att man lägger ner den tryckta tidningen. Det är det ekonomiska läget i USA och uteblivna sponsorer som nu gör att en av få tidningar som tar upp rymdfart och rymdturism nu går i graven.

Liknande artiklar:

Omslag till första numret av UniGalacticUnder våren kommer floran av tidningar som handlar om rymdturism att få tillökning. Tidningen kommer att heta UniGalactic Space Travel Magazine, och produceras av förlaget UniGalactic, LLC. som är stationerat i Massachusetts, USA. Till en början kommer den ut med ett nummer varannan månad, men de planerar att göra det till en månadstidning någon gång på våren 2010.

Liknande artiklar:

Universal Space Systems "The Space Adventurer Assessment/Report"Om två månader kan intresserade personer köpa den enda referensguiden i sitt slag som handlar om rymdturism. Guiden är sammanställd av det amerikanska företaget Universal Space Systems, där man till stor del tar upp riskerna med att resa i rymden.

Liknande artiklar:

LAUNCH Magazine lanseras med kommersiella rymdfärder som temaLAUNCH Magazine är ett nytt tidningsmagasin, och världens första som fokuserar på raketteknik för amatörer och på rymdfärder och utforskning för 2000-talet. Med fokus på den allt mer växande industrin inom kommersiella rymdfärder, ger LAUNCH en bevakning på civil raketteknik och flygindustrin i sin helhet. Den kommer också regelbundet att rapportera om händelser i det amerikanska att de internationella rymdprogrammen. 

– Plötsligt har rymdfärder - med den privata industrin i spetsen - blivit ett hett ämne igen, säger Mark Mayfield, chefredaktör på LAUNCH och styrelseordförande på MM Publishing Inc., förlaget som producerar detta nya magasin. Gensvaret från vårt första nummer var överväldigande och det är tydligt att vi fyller ett tomrum både för läsare och annonsörer.

Liknande artiklar:

 

 

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev

 

 

 

 

"The Earth was absolutely round... I never knew what the word round meant until I saw Earth from space."

Alexei Leonov

 

Om Rymdturism.se

Rymdturism.se är ett informationsföretag inom den kommersiella rymdfarten, och en del av SpaceEra.

Medlem i Space Tourism Society.

Läs mer

Kontaktinformation

  • Sibbarpsvägen 6A
    216 11 Limhamn
  • info@rymdturism.se