Warning: Attempt to read property "image_intro" on null in /var/www/rymdturism.se/public_html/plugins/system/helixultimate/overrides/layouts/joomla/content/full_image.php on line 118

ESA och rymdturism

Vy mot Jorden från rymdenAllmänhetens intresse för suborbitala rymdresor ökar allt mer, då det blir alltmer realistiskt att sådana resor kan komma att genomföras inom en mycket snar framtid. Den europeiska rymdorganisationen (ESA) menar nu att detta ligger så pass nära deras kärnverksamhet att de numera med stort intresse studerar utvecklingen inom rymdturismen. 

Den 7 november förra året presenterade ESA en studie, "Study of European privately-funded vehicles for commercial human space flight", som genomfördes inom deras program för generella studier (GSP) för att bättre förstå sig på denna nya industri. Som en uppföljning till detta arbete satte ESA upp en intern arbetsgrupp med målet att ta fram rekommendationer som baserar sig på tidigare studier. Resultatet därifrån kommer att presenteras under IAA:s "1st Symposium on private human access to space" i slutet av denna månad.

Vill underlätta samarbeten

Många tror att utvecklingen av rymdturism industrin kommer följa den som skedde under flygets frammarsch vid förra seklet. Suborbitala rymdfarkoster, som kan användas om och om igen, kan gradvis minska kostnaderna när tekniken och verksamheten runt hela driften har blivit mer stabil.

ESA värdesätter vad den privata sektorn har åstadkommit inom suborbitala rymdfärder och den teknik som ligger bakom den utvecklingen, och man kommer att visa på hur mycket man på ESA uppskattar detta genom att hjälpa till att tillhandahålla den utvecklingsmiljö som krävs för att få industrin att blomstra. Ett exempel är att medverka till att ett regelverk för rymdturismverksamheten över hela Europa. Vidare menar ESA att privata utvecklare inom rymdturismen också kan vinna på att samarbeta med ESA inom den områden som ESA erkänt har stor sakkunskap om, såsom astronautträning och rymdmedicin. För att underlätta ett sådant samarbete mellan alla intresserade europeiska aktörer vill ESA skapa en plattform för ett informationsutbyte och ett tvärvetenskapligt diskussionsforum.

ESA:s artikel om privat finansierade suborbitala rymdresor hittas här.


Källa: http://www.esa.int/esaCP/SEM49X0YUFF_index_0.html
Foto: NASA

  • Liknande artiklar:

Relaterade artiklar