Investeringar inom kommersiell rymdfart växer till nästan 1,5 miljarder dollar - Rymdturism.se

Warning: Attempt to read property "image_intro" on null in /var/www/rymdturism.se/public_html/plugins/system/helixultimate/overrides/layouts/joomla/content/full_image.php on line 118

Investeringar inom kommersiell rymdfart växer till nästan 1,5 miljarder dollar

Investeringar inom kommersiell rymdfart växer till nästan 1,5 miljarder dollarEnligt en nyligen publicerad studie utförd av Tauri Group på uppdrag av Commercial Spaceflight Federation har investeringarna inom sektorn för kommersiella bemannade rymdfärder sedan januari 2008 ökat med 20% till 1,46 miljarder dollar. Intäkterna och kostnaderna för kommersiella rymdfartstjänster, maskinvara, och tjänster för underhåll har också ökat, till en nivå på totalt 261 miljoner dollar för 2008.

Analysen är baserad på hopsamlad data från en omfattande undersökning av 22 företag inom fältet för kommersiell bemannad rymdfart, som bland annat består av de flesta medlemmar av Commercial Spaceflight Federation. Studien är en fortsättning på, och en uppdatering av en liknande studie som Tauri Group utförde förra året. De viktigaste resultaten är:

  • Direkta intäkter och kostnader kopplade till kommersiella rymdfartstjänster, såsom turistresor till den internationella rymdstationen och intäkter från kommande suborbitala rymdresor steg till 50 miljoner dollar 2008, jämfört med 38,8 miljoner 2007 och 28,8 miljoner 2006.
  • Inom industrin i stort har man sedan januari 2008 gjort investeringar på 1,46 miljarder dollar, av vilka 624 miljoner dollar redan har spenderats och 838 miljoner dollar är ännu inte uttagna. Investeringarna kommer från enskilda personer och affärsänglar (omkring 52%), privatkapitalbolag (omkring 30%), statliga medel (omkring 15%), och nyinvesteringar från andra företag (omkring 4%).
  • Intäkter från försäljning av utrustning till kommersiella rymdfärder, utveckling och underhåll ökade till 211 miljoner dollar under 2008, jämfört med 206 miljoner 2007 och 123 miljoner 2006.
  • Den totala ytan som den kommersiella rymdfartsindustrin förfogade över ökade till 110 000 kvadratmeter (motsvarande över 20 fotbollsplaner) under 2008, jämfört med 71 000 under 2007.
  • Under 2008 var 1186 personer anställda inom den kommersiella rymdfartsindustrin. Det inkluderar dock inte de personer som är anställda inom dessa 22 företag som är sysselsatta med arbeten som inte är relaterad till den kommersiella bemannade rymdfartsindustrin.

– Denna undersökning visar att intäkterna inom kommersiell rymdfart ökar, om än i en liten grad, Men den riktigt glada nyheten är de ansenliga investeringarna som inte är relaterade till statliga pengar, kommenterade Bretton Alexander, ordförande för Commercial Spaceflight Federation.

Den fullständiga rapporten från Tauri Group kan laddas ner här.

Källa: http://www.commercialspaceflight.org/?p=876
Bild: Tauri Group

  • Liknande artiklar: