Warning: Attempt to read property "image_intro" on null in /var/www/rymdturism.se/public_html/plugins/system/helixultimate/overrides/layouts/joomla/content/full_image.php on line 118

Lloyds tittar på möjligheten att försäkra framtida rymdturister

Lloyds logoSamtidigt som det politiska styret i New Mexico och Virgin Galactic tillkännagav byggandet av rymdhamn i mångmiljonklassen, tittar försäkringsbolaget Lloyds på om det finns en marknad för att kunna tillhandahålla försäkringar åt resenärer på de kommande kommersiella flygturerna i rymden. De första turerna är planerade till att gå av stapeln under den senare delen av 2009 eller tidigt 2010 från den ännu inte färdiga rymdhamnen i New Mexico, och man siktar då på att kunna genomföra två eller tre rymdturer per dag. 

– Det första målet är att nå 500 passagerare, vilket motsvarar den mängd astronauter världen över som hittills har skickats upp, säger Will Whitehorn, vd för Virgin Galactic. Vi hoppas på att kunna göra det under det första året, och att vi under projektets senare fas ska kunna skicka upp så många som 10.000 passagerare per år.

Ett antal celebriteter och företagsledare har redan betalat de 1.4 miljoner kronor det kostar att bli en av de första att genomföra denna resa, men Lloyds experter inom flyg- och rymdområdet säger att försäkringens omfattning kommer att bli tydlig först när SpaceShipTwo är färdigkonstruerad.

Roger Bathurst, vd för International Space Brokers som är ett dotterbolag till Lloyds Benfield, och ansvarig för Benfields flygavdelning, säger att den kommersiella rymdfarkosten kommer att innebära ett nytt risktagande för branschen.

– Men om vi kommer att erbjuda en sådan försäkring, kommer riskerna associerade med detta att vara extremt speciella, något som Lloyds är väl bekanta med. Det öppnar upp ett nytt spännande fält för flygmarknaden.

Källa: http://www.lloyds.com/News_Centre/Features_from_Lloyds/Lloyds_insurers_look_to_the_challenge_of_aviations_final_frontier_27122007.htm
Bild: Lloyds

  • Liknande artiklar:

Relaterade artiklar