Spaceport Sweden: Frihandelsfrågan viktig för svensk rymdindustri

Spaceport Sweden: Frihandelsfrågan viktig för svensk rymdindustriNär USAs president besöker Sverige idag står frihandel högt på diskussionsagendan, vilket just nu är den viktigaste frågan för svensk rymdindustri. Mot bakgrund av allt hårdare konkurrens är det därför glädjande för svensk rymdindustri att frågan om USAs exportrestriktioner av rymdteknologi nu uppmärksammas under Obamas Sverigebesök.

Sverige, som länge varit framstående inom rymdteknik och forskning, har idag en utomordentlig startposition och unika förutsättningar att etablera kommersiell bemannad rymdfart, en satsning som stärker Sveriges konkurrenskraft som en respekterad nation för högteknologiska satsningar och vilket kan innebära betydande ekonomiska intäkter och nya arbetstillfällen för Sverige. Men de amerikanska exportrestriktionerna av USA-utvecklade rymdfarkoster hör till de ovissheter som svensk och europeisk rymdindustri står inför.

En av huvudförutsättningarna för en europeisk bemannad rymdverksamhet är just att USA reformerar regelverket International Traffic in Arms Regulation (ITAR), en uppsättning statliga regleringar från Kalla kriget som styr export av bland annat satelliter och rymdrelaterad teknik samt även de rymdfarkoster som kommer att utgöra själva hårdvaran i en bemannad rymdindustri.

Med en raketsnabb teknisk utveckling inom branschen så blir frågan om lagar och exportrestriktioner alltmer brådskande. Virgin Galactic är den aktör som kommit längst i utvecklingen av tekniken och är nu i slutfasen av testflygningarna av sin rymdfarkost SpaceShipTwo. Minst 640 personer, både privatpersoner och forskare, har bokat och betalt 200 000 dollar för sin biljett till rymden med Virgin Galactic, och förbereder sig nu aktivt genom träning och lärande upplevelser vilket redan idag skapar intäkter och vidare utvecklingsmöjligheter för både flyg- och rymdindustrin samt besöksnäringen.

Konkurrensen om framtidens rymdresenärer för forskning, testverksamhet och turism samt etablering av denna högteknologiska framtidsindustri ökar kraftfullt där fler länder satsar. Vi befinner oss nu vid denna kritiska tidpunkt då en mängd globala aktörer redan står vid startlinjen i väntan på att en helt ny industri ska ta fart. Men för att industrin också på allvar ska ta fart i Europa krävs alltså politiska krafttag på båda sidor av Atlanten. I Sverige har Karin Nilsdotter, vd för Spaceport Sweden, representerat rymdindustrin under lång tid och öppet efterlyst ett klart och tydligt regelverk för bemannad rymdfart, för att ta tillvara på Sveriges unika förutsättningar samt attrahera rymdoperatörer till Sverige, men väntar fortfarande på svar. Och Statsminister Reinfeldt har nu med Obamabesöket en utomordentlig möjlighet att ta upp ITAR-frågan i en frihandelskontext.

Utvecklingen av kommersiell bemannad rymdfart långt gången

I den kaliforniska Mojaveöknen har över 50 företag etablerat sig i ett rymdkluster vid Mojave Air and Space Port och där har över 3000 jobbtillfällen skapats. I New Mexico har delstatens myndigheter gått in med 209 miljoner dollar i skattepengar och byggt Spaceport America, som är världens första rymdhamn för kommersiella bemannade rymdfärder. Rymdbolagen Virgin Galactic och SpaceX har redan hyrt in sig. Även innan flygningarna börjat så har satsningen på Spaceport America skapat 1100 jobb på 3 år.

I Spaceport Sweden finns sedan 2007 en nationell satsning att utveckla en svensk rymdhamn i Kiruna. Med etablerandet av en rymdhamn vid Kiruna flygplats, varifrån rymdoperatörer kan erbjuda suborbitala rymdfärder, har Sverige en utomordentlig möjlighet att bli en världsledande nation inom den nya rymdindustrin. Med Kiruna som Europas rymdhamn har Sverige potential att fånga upp till 25 procent av en global marknad som så småningom beräknas omfatta 12 000 resenärer och 1,6 miljarder dollar årligen.

Närhet till rymden

Flera viktiga faktorer gör Kiruna till ett utmärkt ställe att etablera en rymdhamn. Kiruna har ett förträffligt geografiskt läge med ett fritt luftrum och stora obefolkade områden; en lång tradition av fredlig rymdverksamhet och forskning i världsklass; utmärkt infrastruktur; samt unik orörd natur och en välutvecklad besöksnäring. Faktum är att i över 60 år har det bedrivits rymdforskning vid IRF i Kiruna och sedan 1961 har över 500 raketer skickats upp från Esrange Space Center som drivs av SSC.

Kiruna är med andra ord redan ett epicentrum för det Europeiska rymdetablissemanget och här finns unika förutsättningar för att etablera en rymdhamn där en helt ny besöksnäring kan ta form och där kommersiella intressen, vetenskap och akademi har utrymme att samarbeta och skapa synergi.

En katalysator för regional tillväxt

Om Sverige lyckas ta en ledande position i marknaden för kommersiella suborbitala rymdfärder skulle det innebära många nya arbetstillfällen i Norrbotten och en rejäl regional tillväxt. En världsattraktion i form av en rymdhamn med ett tillhörande Space and Science Center skulle också innebära ett enormt utvecklings- och intäktspotential för den regionala besöksnäringen.

En rymdhamn som lockar rymdresenärer och rymdintresserade från hela världen skulle stärka hela Sveriges attraktionskraft men framförallt skulle det sätta Norrbottensregionen på världskartan och innebära ett rejält lyft den lokala och regionala besöksnäringen. Inom det nationella projektet Hållbar destinationsutveckling, som drivs av Tillväxtverket på uppdrag av Regeringen, utsågs Kiruna till en av fem regioner med goda förutsättningar för att utvecklas till hållbara destinationer.

Rymden är utan tvivel ett marknadsområde med stort utvecklingspotential och precis som i den kommersiella flygindustrins linda under första hälften av 1900-talet finns idag en möjlighet för Sverige att ta en ledande position för utvecklingen av nya produkter, tjänster och utbildningar kring rymden.

Det är inte bara i USA som politiker insett värdet av att ta en aktiv roll för att hjälpa till och utveckla denna nya rymdindustri. I Spanien, Tyskland och Storbritannien satsas det nu stort för att positionera sig och ta marknadsandelar. Men utan reformer av exportrestriktioner och utan tydliga regelverk så riskerar hela Europas rymdindustri att fastna på startbanan.

Statsminister Reinfeldt har nu med Obamabesöket en utomordentlig möjlighet att ta upp ITAR-frågan i en frihandelskontext och söka en lösning som möjliggör industrins utveckling och säkerställer Sveriges ledande position.

Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/spaceport/pressreleases/spaceport-sweden-frihandelsfraagan-viktig-foer-svensk-rymdindustri-901081

 

Du är kanske också intresserad av:

Riskkapitalbolag investerar i Spaceport Sweden... Inlandsinnovation, ett statligt riskkapitalbolag för tillväxtinvesteringar i Norrlands inland, genomför nu sina tre första investeringar på sammanlagt 8 miljoner kronor. Investeringarna görs i tre olika bolag, dä...

Svensk rymdturism efterlyser politiska beslut... Karin Nilsdotter, vd i Spaceport Sweden, tror att Sverige har potential att fånga 25 procent av den globala marknaden för rymdturism. Men då måste det till ett svenskt politiskt beslut som möjliggör affärer med rymdoperatörer. På flera håll i Eu...

Liknande artiklar:

 

 

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev

 

 

 

 

"The Earth was absolutely round... I never knew what the word round meant until I saw Earth from space."

Alexei Leonov

 

Om Rymdturism.se

Rymdturism.se är ett informationsföretag inom den kommersiella rymdfarten, och en del av SpaceEra.

Medlem i Space Tourism Society.

Läs mer

Kontaktinformation

  • Sibbarpsvägen 6A
    216 11 Limhamn
  • info@rymdturism.se