Rocketplane visar upp en ny design för sitt rymdskepp med mer utrymme

Rocketplane Global Inc.Rocketplane Global visade på årets upplaga av Wirefly X Prize Cup som gick av stapeln vid Holloman Air Force Base upp en ny, mer rymligare design på sin rymdfarkost för suborbitala rymdresor, som de hoppas att skicka ut rymdturister med till slutet av 2010. Men det kanske trots detta ändå blir så att passagerarna till de första flygturerna kommer att få sitta fast i sina stolar under den tyngdlösa perioden av resan. 

Företagets ursprungliga koncept utgick från en modifierad Lear jet som använde sig av raketmotorer för att kunna ta sig ut mot kanten av rymden. Men ingenjörerna insåg att ungefär 95% av flygplanets utrymme gick åt till den raketmotor som man installerade. I stället har man nu då helt gjort om designen för rymdfarkosten. Den nya farkosten har en ny jetmotor som gör att planet dels väger mindre och den har fått ett större kabinutrymme, vilket medför att man nu kan ta fem passagerare förutom piloten, jämfört med de tre passagerare man kunde ta med den förra designen. Den nya designen använder sig istället av J-85 jetmotorer med mycket mer kraft, vilket i sin tur gör att man nu inte behöver slå på raketmotorn förrän man har nått en höjd på 12.000 meter. Innan slogs raketmotorn på vid en mycket lägre höjd på omkring 9.000 meter.

Vidare har man genom omfattande analyser av vindtunnel tester, format om T-vingen så att erhåller en mer aerodynamisk kontroll. Farkosten har också fått ett nytt landningsställ, tillverkat av Loud Engineering & Manufacturing, vilka också tillverkar landningsställen till F-5 planen.

Hoppas på start 2010 men utan upplevelsen av tyngdlöshet

Rocketplane hoppas att kunna börja testa farkostens fotogendrivna raketmotor under nästa år, och testflygningarna är planerade till 2010, och om allt går bra så kommer Rocketplane att ta passagerare ut i rymden strax därefter under samma år.

– Vi hoppas att kunna ha igång den kommersiella verksamheten till slutet av 2010, säger David Faulkner, chef för Rocketplane Globals rymdskeppsprogram.

En biljett kommer att kosta omkring 250.000 dollar för de 50 första platserna, därefter kommer priserna att gå ner till 200.000 dollar. Rivalen, Virgin Galactic, som använder sig av en design som grundar sig på SpaceShipOne, har sagt att deras pris för sina första passagerare kommer att hamna på 200.000 dollar, och att de har en förhoppning på att priset senare kan gå ner till en tiondel. En annan skillnad i förhållande till Virgin Galactic, är att Rocketplane Global inte, åtminstone till en början, kommer att tillåta att deras passagerare lämnar sina säten, vilket är en del av upplevelsen menar Virgin Galactic.

– Jag kommer inte att låta passagerarna att de lämnar sina säten, säger den förra NASA astronauten John Herrington, som nu är företagets ansvarige för flygverksamheten. Han menar att det kommer att bli svårt för passagerarna att manövrera i tyngdlöst tillstånd så att de tillräckligt snabbt hinner att ta sig tillbaka till sätena innan de återvänder till jorden. Källa: https://www.rocketplaneglobal.com/press/20071026a.html
Bild: Rocketplane Global, Inc.

Du är kanske också intresserad av:

Hur fortlöper arbetet med Rocketplane Globals rymdfarkost XP?... Under Space Access Society konferensen som hölls i Arizona i april i år höll Charles Lauer, vd för business develpment på Rocketplane Global en presentation kring statusen på deras rymdfarkost XP.Bland de suborbitala...

Rocketplane har begärts i konkurs... Vad som började som en dröm om att skjuta upp turister i rymden från Oklahoma har efter en lång tids problem nått vägens slut. George French Jr., ägare av Rocketplane Global, lämnade nyligen in en konkursans...

Rocketplane värvar ny pilot... Det kommersiella rymdföretaget Rocketplane Global har i dagarna värvat Paul Metz som företagets vice verkställande direktör och som dess förste testpilot. Därmed tar Paul Metz denna lediga plats som det blev efter d...


 
TAGGADE MED:
Rocketplanerymdfarkost

Liknande artiklar:

 

 

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev

 

 

 

 

"The Earth was absolutely round... I never knew what the word round meant until I saw Earth from space."

Alexei Leonov

 

Om Rymdturism.se

Rymdturism.se är ett informationsföretag inom den kommersiella rymdfarten, och en del av SpaceEra.

Medlem i Space Tourism Society.

Läs mer

Kontaktinformation

  • Sibbarpsvägen 6A
    216 11 Limhamn
  • info@rymdturism.se