Forskare använder centrifuger för rymdturismen

Forskare använder centrifuger för rymdturismen

De första biljetterna har redan börjat säljas till rymdturister. Dock kommer sådana rymdresenärer i allmänhet inte att vara lika friska och vältränade som en astronaut, utan istället ha kraftigt varierande hälsotillstånd. Därför har forskare vid tyska Aerospace Center (DLR) och läkare från Witten / Herdecke University gått samman i en pilotstudie för att analysera de vanligaste riskerna. Syftet med studien är att fastställa ökande G-krafters inverkan på blodkoaguleringen.

Under studien kommer 20 försökspersoner att placeras i ett passagerarutrymme i anslutning till en sex meter lång arm som accelereras till 22 varv per minut. De manliga deltagarna mellan 25 och 40 år kommer att utsättas för tre gånger tyngdkraften bara 15 sekunder efter starten för att simulera de krafter som rymdturister kommer att stöta på under start och landning.

– Andningen blir svårare, så du måste vänja dig vid det, förklarar den blivande resenären Max Schneider efter sin tur i centrifugen.
Innan Max tur i centrifugen tog Ulrich Limper och Peter Gauger från DLR Institute of Aerospace Medicine blodprov för att kunna jämföra resultatet med ett blodprov taget efteråt. Under turen sände en kamera bilder av Max ansikte till kontrollrummet, och samtidigt gjordes regelbundna mätningar av blodtryck och hjärtfrekvens som inte visade något onormalt trots stressen.

– Det här ger oss möjlighet att identifiera de omedelbara konsekvenserna av vad ökade G-krafter ger, säger Ulrich Limper.

Turister med hälsorisker

– Vi måste anta att rymdturister kan vara äldre och kan tidigare ha haft sjukdomar såsom hjärtinfarkt eller blodpropp i vensystemet, men är ändå angelägna om att vilja flyga ut i rymden och är villiga att utsätta sig för de fysiska påfrestningar som det innebär. Kommersiella leverantörer av denna typ av flygningar vill förstås erbjuda resor med flera minuters tyngdlöshet till en så bred publik som möjligt. För att detta ska ske måste vi känna till riskerna, exakt definiera hur vi ska bedriva effektiva läkarkontroller eller om vi måste ta fram lösningar för vissa risker, säger Limper.

Preliminära resultat visar på en trend att med ökad inverkan av G-krafter höjs blodets förmåga att levra sig. För att säkerställa att resultaten skulle vara så entydiga som möjligt, valdes försökspersonerna ut enligt strikta kriterier. Endast de som för grönt ljus efter att ha genomgått medicinska tester på DLR och vars blodkoagulering inte visade något onormalt valdes ut för att delta i studien. Det var viktigt att den testgruppen var så homogen som möjligt, så att de observerade resultaten av blodkoagulering uteslutande skulle bero på turen i centrifugen. Men det fanns vissa personer även om de fick grönt ljus, var oförmögna att klara av effekterna av ökade G-krafter, att de var tvungna att avbryta testet.

De preliminära resultaten kan läsas här: https://www.dlr.de/envihab/en/Portaldata/72/Resources/dokumente/Trammer.pdf

Källa: https://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-7903/year-all/151_page-2/
Foto: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Du är kanske också intresserad av:

Kapten Kirk är rädd för rymdfärder... Richard Branson må ha lyckats få med en och annan celebritet att köpa sig en biljett för en resa ut i rymden. Men en som han inte har lyckats övertyga att stiga ombord är William Shatner, mer känd som Kapten Ki...

Riskfaktorer fortfarande olösta när den suborbitala rymdturismen närmar sig... Suborbitala rymdresor kommer inom kort att bli verklighet för alla som vill och kan betala drygt 1 miljon kronor för en biljett. Samtidigt finns det fortfarande en del riskfaktorer som inte är lösta, som företrädare f...

Danskarna bygger om ISS till ett rymdhotell... Nu ska Danmark hävda sig mer i rymden, när två danskor har ritat och formgivit ett rymdhotell som är tänkt att användas i anknytning till den internationella rymdstationen ISS. Projektet ingår som ett examensarbet...


 
TAGGADE MED:
centrifug

Liknande artiklar:

 

 

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev

 

 

 

 

"The Earth was absolutely round... I never knew what the word round meant until I saw Earth from space."

Alexei Leonov

 

Om Rymdturism.se

Rymdturism.se är ett informationsföretag inom den kommersiella rymdfarten, och en del av SpaceEra.

Medlem i Space Tourism Society.

Läs mer

Kontaktinformation

  • Sibbarpsvägen 6A
    216 11 Limhamn
  • info@rymdturism.se