Rymdturismen som verktyg för att marknadsföra Rymdstad Kiruna - Rymdturism.se

Rymdturismen som verktyg för att marknadsföra Rymdstad Kiruna

Rymdstad KirunaEtt 50-tal företrädare för företag, myndigheter och organisationer i Kiruna diskuterade under två dagar hur man ska marknadsföra staden så att staden kan leva upp till namnet "Rymdstad Kiruna". Även Rymdturism.se var där och bidrog med sina tankar och idéer, samt ett inspirationsföredrag på kvällen.

För ett år sen undertecknades dokumentet ”Rymdstad Kiruna 2020” av kommunen, rymdföretag, forskning och utbildning, ett dokument som beskriver hur man ska få fler rymdjobb till Kiruna och hur man ska öka antalet turister. När nu diskussionerna i förra veckan fortsatte för andra året i rad, fokuserade man på möjligheterna, och att försöka konkretisera och ta fram gångbara metoder för att marknadsföra Kiruna som den naturliga rymdstaden i Sverige, och även internationellt. Man lade fokus på tre punkter, Spaceport Sweden, Space Campus Kiruna och Spacecity Kiruna. Under ledning av Bengt Jaegtnes, vd för utvecklingsbolaget Progressum, debatterades dessa tre ämnen i aulan på institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna med utgångspunkt hur man ska värna, vårda och vidareutveckla de olika verksamheterna, sam hur man ska etablera nya verksamheter.

 

Leif Arndorff, webbredaktör på rymdturism.se, var inbjuden till dessa diskussioner och då framför allt kring hur man ska marknadsföra Spaceport Sweden. Men det fanns även representanter från Rymdstyrelsen, Kiruna kommun, Länsstyrelsen Norrbotten, Högskolan i Luleå, men även från i sammanhanget så udda företag eller organisationer som Volvo och Naturvårdsverket. Men det visar sig att naturen och miljön har en stark anknytning till rymden.

– Det finns intressanta lösningar för att rena luft och vatten, vid bemannade rymdfärder, som mycket väl kan tillämpas för att göra städerna på jorden mer hållbara, säger Ulf Andersson från Naturvårdsverket.

 

På länk från USA fanns också Patricia Hynes, styrelseorförande för New Mexico Space Grant Consortium och Michael Blum, kommande rymdresenär hos Virgin Galactic. Satsning på utbildning och att man använder sig av den kompetens som finns i närheten var två av hennes hjärtefrågor. Istället för att ta in folk utifrån för att bygga upp rymdhamnen, menar hon att det är bättre och mer hållbart om man använder den kompetensen bland de som bor och verkar i närheten. Michael Blum som kommer från USA, men bor numera i Hong Kong, berättade om sitt personliga intresse i hur Spaceport Sweden utvecklas som rymdhamn.

Boendet är ett problem

En springande punkt är möjligheten till ett boende, både för turister och de studenter som läser på Rymdcampus i Kiruna. Dessutom är är kommunikationen mellan city och campus alldeles för dålig, med för få avgångar.
– Problemet är att man måste nå en kritisk massa för att bra boende och kommunikationer ska kunna etableras, säger Martin Siegl, Spacemaster student på Rymdcampus.

Rymdambassadörer för Kiruna

Eftersom vi som var med och brainstormade kom från en mängd olika företag och organisationer fick man också en rad olika infallsvinklar på Rymdstad Kiruna. Många goda déer och förlag kom fram under de två dagarna för att marknadsföra Kiruna. En hel del berörde hur man på olika sätt ska engagera elever i grundskolor, gymnasium och högskolor i Kiruna och runt om i landet. Här har de unga i Kiruna en nyckelroll som att vara rymdambassadörer för sin hemstad.

Reseagenter som marknadsförare

Andra idéer som kom fram var att hur man ska använda den kommande stora marknaden inom rymdturismen och Spaceport Sweden i sin marknadsföring. Det besökscenter som är planerat att byggas för Spaceport Sweden ska kunna användas för en rad olika aktiviteter, som inte nödvändigtvis betyder att man måste själv åka upp i rymden. Ett virtuellt upplevelsecenter och ett forskningssfari var några andra förslag. Ett av de mer spektakulära förslagen var att tillsammans med LKAB utnyttja de djupa gruvschakten för att få uppleva tyngdlöshet genom att likt en fallskärmshoppare kasta sig ner i dom. Även om det inte går att genomföra är det ändå angeläget att LKAB, som är ortens största arbetsgivare, är med och formar Kirunas framtid. Man borde utnyttja deras kompetens när det gäller analys av bergarter, något som borde vara högaktuellt den dagen man sätter sin fot på Mars.

I förra veckan var Virgin Galactic på besök i Kiruna för att berätta om vem som ska få bli deras reseagenter i norden, så kallade Virgin Galactic Accredited Space Agent. En av idéerna som kom fram under mötet kring Rymdstad Kiruna, var att använda dessa ackrediterade reseagenter i marknadsföringssyfte. Med tanke på att Spaceport Sweden tillsammans med sin motsvarighet i USA, Spaceport America, kommer att vara ensamma som kommersiell rymdhamn för rymdturister under åtminstone de första fem åren i Virgin Galactics verksamhet, skulle även Virgin Galactics internationella reseagenter kunna vara potentiella marknadsförare av Rymdstad Kiruna.

Studenter skapar grafisk profil

Ett mer konkret förslag kom från Johanna Bergström-Roos, Informationschef på Spaceport Sweden, som innebar att studenter skulle kunna arbeta med fram en grafisk profil för Spaceport Sweden som ett examensarbete. Charlotte Wiberg, lektor vid institutionen för informatik, nappade på idén och ser gärna att studenter vid hennes institution skulle kunna bidra med förlsag

– Det vinnande förslaget skulle sen kunna användas i Spaceport Swedens kommunikation utåt, säger Johanna Bergström-Roos.

 

Rymdturism.se ser med glädje fram emot det fortsatta arbetet och att Kiruna verkligen blir den rymdstad som den förtjänar.

Källa: Rymdturism.se
Foto: Rymdturism.se

  • Liknande artiklar: